Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Sevgi Tonkas

Sevgi Tonkas hecht veel waarde aan tevreden opdrachtgevers en deelnemers. Mocht er onverhoopt iets niet naar wens zijn verlopen, nodigt Sevgi Tonkas u uit om dit aan te geven. Dit kan telefonisch of per mail.
De klacht zal serieus en zo snel mogelijk in behandeling worden genomen.

Begripsbepaling
Klacht: een melding van een klant, waaruit blijkt dat er iets niet geheel of geheel niet aan de verwachting van de klant heeft voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand.

Indienen en behandeling van een klacht:
1. Een klacht wordt binnen 14 dagen na afloop van de scholing schriftelijk en ondertekend ingediend,
gericht aan Sevgi Tonkas. Dit kan worden verzonden per email naar hallo@sevgitonkas.nl.
2. De ontvangst van de klacht wordt binnen 5 werkdagen schriftelijk bevestigd aan de indiener van de klacht.
3. Binnen twee weken neemt Sevgi Tonkas contact op met de indiener van de klacht om tot een gesprek te komen en te komen tot een oplossing. De uitkomst hiervan worden op schrift gesteld en opgestuurd naar de indiener van de klacht. Mocht het onverhoopt niet binnen deze twee weken lukken, dan wordt de indiener binnen deze termijn op de hoogte gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Er wordt een indicatie gegeven wanneer de indiener het uitsluitsel kan verwachten.
4. Indien men niet gezamenlijk tot een oplossing komt, kan de externe klachtenprocedure, zoals hieronder omschreven, worden opgestart.

Externe klachtenprocedure
Voor de externe klachtenprocedure kunt u zich richten tot Oznurmediation, mevrouw Oznur Acar, via oznurenpartners@gmail.com. Zij is een onafhankelijke derde. Een uitspraak zal uiterlijk dertig dagen na ontvangst, via hoor en wederhoor, worden uitgebracht. Het advies is voor Sevgi Tonkas bindend. Sevgi Tonkas zorgt voor een eventuele snelle afhandeling.

Overige informatie

Er wordt vertrouwelijk omgegaan met klachten. Klachten en wijze van afhandeling worden geregistreerd en
voor de duur van 3 jaar bewaard.

Schuiven naar boven