Werken met baby’s

training

Werken met baby's

Training Werken met Baby’s

Deze training voldoet aan de eisen uit de Wet IKK
Vanaf 2018 moeten kinderopvangorganisaties aan de slag met het bijscholen van pedagogisch medewerkers op babygroepen.  Dit is één van de eisen uit de
Wet IKK.

De training ‘Werken met baby’s’ voldoet aan de criteria in het functieboek voor specifieke scholing voor baby-opvang. 

Inhoud

Het doel van de training is om pedagogisch medewerkers en gastouders inzicht te geven in de belangrijke rol die zij hebben bij het welbevinden en ontwikkeling van baby’s.

Er wordt uitgegaan van zes aspecten:  
1) Het bieden van emotionele ondersteuning
2) Het tonen van respect voor de autonomie
3) Het bieden van structuur
4) Zeggen wat je doet en benoemen wat je ziet,
5) Het stimuleren van de ontwikkeling van baby’s
6) Het ondersteunen van de interacties tussen kinderen.

Ook komen aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk, zoals de inrichting van de
ruimte, het dagprogramma en de activiteiten aan bod. Tot slot is er aandacht voor de samenwerking met ouders en doorlopen wij een aantal casussen door middel van een rollenspel. Zo kunnen de cursisten oefenen met diverse situaties.

De trainingen worden aangevuld met de visie van Emmi Pikler, de trainer Sevgi Tonkas is in opleiding tot Pikler Pedagoge en voegt waar mogelijk zoveel mogelijk de visie van Pikler toe aan de aspecten. Zij gebruikt hiervoor divers filmmateriaal en theorieën die ontwikkeld zijn door Emmi Pikler.

Leerresultaten
• De kijk van Emmi Pikler op de visie van babyontwikkeling
• Kijken naar baby’s als actieve en competente personen, die uit zichzelf ontwikkelen
• Leren baby’s emotioneel te ondersteunen
• Volgen van de ontwikkeling van het jonge kind
• Communiceren met de baby tijdens de verzorging
• Leren kijken naar je ruimte door de ogen van het jonge kind
• Op een effectieve manier te communiceren met ouders? 

Duur/studiebelasting
De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur
1 Introductie en visie op babyontwikkeling
2 Het bieden van emotionele ondersteuning
3 Respect voor autonomie
4 Structuur en continuïteit
5 Zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
6 Ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
7 Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
8 Samenwerken met ouders en collega’s: uitwisselen en afstemmen

Na de training weten deelnemers wat belangrijk is in de opvang van baby’s en beschikken ze over vaardigheden om de kwaliteit van de babyopvang op de groep te verbeteren.

Het is in overleg ook mogelijk om de training in 4-6 ijeenkomsten te organiseren.

Materiaal

De cursisten ontvangen vooraf een werkmap, en het boekje “Werken met baby’s op de groep”. De trainer verzorgt na iedere bijeenkomst achtergrondinformatie dat gelezen dient te worden voor de volgende bijeenkomst.

Het materiaal bevat theorie en interessante artikelen over de ontwikkeling en verzorging van baby’s. Daarnaast voert de deelnemer praktijkopdrachten uit.

Certificering
Bij 80% aanwezigheid, een actieve deelname tijdens de bijeenkomsten en het maken van de praktijkopdrachten ontvangt de cursist een bewijs van deelname van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).
Vooropleiding
De training wordt verzorgd op MBO-niveau. Er gelden geen speciale vooropleidingseisen. Inzet en motivatie zijn de belangrijkste voorwaarden.

Kosten

De kosten zijn 450 euro per deelnemer. De training is vrij van BTW. De training gaat door bij minimaal 12 deelnemers, maximaal 18 deelnemers per groep.

De algemene voorwaarden van Sevgi Tonkas zijn van toepassing.

Wil je meer informatie of een vrijblijvend gesprek? Mail dan naar hallo@sevgitonkas.nl

Schuiven naar boven